Home » Personal Finance » Banking »Swiss Bank Wegelin To Close After US Tax Evasion Fine

સ્વિટઝરલેન્ડની સૌથી જૂની સ્વિસ બેન્ક થઇ જશે બંધ

Business Desk | Jan 05, 2013, 15:32 PM IST
1 of 5

સ્વિટ્ઝરલેન્ડની સૌથી જૂની બેંકને સ્થાયી રીતે બંધ કરાશે. આ પગલું વેગેલિન બેન્કના ઉઠાવેલા નિવેદનના લીધે લેવામાં આવશે કે સ્વિસ બેંકે ગ્રાહકોને કરોડો ડોલરની ટેક્સ ચોરીમાં મદદ કરી છે.

1741માં સ્થપાયેલી આ બેન્ક અમેરિકન અધિકારીઓના દંડને ધ્યાનમાં લઈને 5.7 કરોડ ડોલર આપવા પણ રાજી થઇ ગયા છે.

RELATED ARTICLES

Email Print
0
Comment