સરકારે રદ કર્યા 1.6 કરોડ નકલી રેશન કાર્ડ, વર્ષે થશે 10,000 કરોડની બચત

સરકારે રદ કર્યા 1.6 કરોડ નકલી રેશન કાર્ડ,  વર્ષે થશે 10,000 કરોડની બચત

એલપીજી પર કન્ઝયુમરને ડાયરેકટ સબસિડી આપવાને કારણે 14,872 કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે

Speed News

STOCK Close