રિલાયન્સ જિઓ ઇફેક્ટઃ એરટેલે 4G-3G રેટમાં 80% સુધી કર્યો ઘટાડો

રિલાયન્સ જિઓ ઇફેક્ટઃ એરટેલે 4G-3G રેટમાં 80% સુધી કર્યો ઘટાડો

પ્રીપેઇડમાં રૂ.51માં 1GB ડેટા,એરટેલ 748 રૂપિયાની સ્પેશ્યલ પેકવાળી સ્કીમ પણ લોન્ચ કરશે

Speed News

STOCK Close