આ બ્લ્યુચિપ કંપનીઓમાં FIIsએ કરી મોટી વેચવાલી હવે શું કરે રોકાણકારો

આ બ્લ્યુચિપ કંપનીઓમાં FIIsએ કરી મોટી વેચવાલી હવે શું કરે રોકાણકારો

આ પરિસ્થિતિમાં રોકાણકારો લોંગ ટર્મ માટે સારા ફંડામેન્ટલ વાળા શેરોને પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં સામેલ કરી શકે છે

Speed News

STOCK Close