હરિત ક્રાંતિનું 50મું વર્ષઃ ખેડૂતોને ગિફ્ટના બદલે ડ્યુટી ફ્રી ઘઉંની આયાતનો ઝટકો

હરિત ક્રાંતિનું 50મું વર્ષઃ ખેડૂતોને ગિફ્ટના બદલે ડ્યુટી ફ્રી ઘઉંની આયાતનો ઝટકો

ચાલુ વર્ષે દેશમાં હરિત ક્રાંતિ એટલે કે ગ્રીન રેવોલ્યૂશનના 50માં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. 1966ની રવિ સીઝનમાં દેશમાં ઘઉંની ડ્વાર્ફ વેરાયટીના બીજ વચ્ચે હરિત ક્રાંતિની શરૂઆત થઇ હતી

Speed News

STOCK Close